Krátká informace o Šachové akademii VŠTE v Českých Budějovicích

Z iniciativy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) byla při této škole k 1. 7. 2015 založena Šachová akademie jako účelové zařízení VŠTE  pro kulturní a sportovní činnost. Důvody pro založení Šachové akademie byly prosté: VŠTE si je vědoma přínosu šachové hry pro intelektuální rozvoj mladé generace.

VŠTE připravuje pro firmy a tedy i pro společnost technicky orientované jedince. Je známo, že šachisté jsou převážně takto orientovaní. „Od Šachové akademie si slibujeme nejen další propagaci naší vysoké školy, ale i popularizaci šachu a technických oborů,“ říká rektor Marek Vochozka.

Šachy jsou hrou, dostupnou pro děti ze všech sociálních skupin a není bez významu, že šachová hra představuje pro dívky i chlapce významnou zájmovou aktivitu, při které se rozvíjí logické i abstraktní myšlení, kreativita, intuice, paměť a rozhodovací schopnosti; podněcuje představivost a fantazii, zlepšuje koncentraci, trpělivost a výdrž dětí. Nezanedbatelný je výchovný aspekt šachu – za nerespektování platných pravidel hry, za herní nekázeň a nesoustředěnost následuje okamžitý trest. Děti se tak učí soustředit se na vykonávanou činnost a přijímat za ni zodpovědnost.

Šachová akademie VŠTE si klade za cíl propagovat a popularizovat šach a vytvářet podmínky pro růst talentovaných šachistů a šachistek. Tohoto cíle chce Šachová akademie dosáhnout mj. metodickým zajištěním výuky členů oddílu, studentů VŠTE, SŠ a ZŠ a zájemcům z řad veřejnosti.

Šachová akademie VŠTE je již registrována u Šachového svazu České republiky a dosud je registrováno 10 členů, z toho 7 dětí.

Šachovou akademii VŠTE budou reprezentovat mj. mladí talentovaní šachisté a šachistky, z nichž někteří jsou úspěšní v soutěžích jednotlivců i družstev na krajské i republikové úrovni. ŠA VŠTE se bude aktivně účastnit soutěží družstev i jednotlivců a dle možností bude organizovat šachové turnaje pro mládež.

Šachová akademie VŠTE hodlá spolupracovat se všemi oddíly, které budou mít o spolupráci zájem – nejen s oddíly z jihočeského regionu, ale i s oddíly z celé ČR, případně ze zahraničí.

Rádi Vám poskytneme informaci o tom, co v akademii děláme a jak se k nám přidat:

Ing. Rudolf Černík, tel 604 104 593, e-mail cernikr@volny.cz

Sledujte tyto webové stránky, brzy budou rozšířeny o další informace.

Napsal: spravce | Publikováno: 17.8.2015 10:31 | Shlédnuto: 1 807 x
Zpět nahoru